Brandövning, kund Flygteknikerskolan.

Related Projects
BärareFinlir