Stockholms Stadshus, arkivbild.

SlussenStrandvägen